Uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.click-it.ba i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (“Službene Novine FBiH”, br. 25/2006 i 88/2015) te Zakonu o obveznim odnosima (“Službene Novine FBiH”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89); (“Službene Novine FBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94); (“Službene Novine FBiH”, br. 17/93 i 3/96).
CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u konvertibilnim markama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u našoj poslovnici. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnici, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:

  • Na adresu: Muhameda Seida Serdarevića br. 6, 72000 Zenica
  • Na Email: info@click-it.ba
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.
Click zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Bosne i Hercegovine. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zenici.

© 2021 by Click

LOKACIJA